Bretaň – keltské dědictví

Bretaň je dodnes považována za poslední výspu Keltů, původních obyvatel Evropy. U Keltů můžeme najít i prapůvod jména této části Francie. V 5. a 6. století přistěhovalci z Britských ostrovů začali nazývat poloostrov Breiz Izel – Malá Británie. Pak už bylo jen otázkou času kdy se z Breiz Izel stala Brittany a nakonec dnešní Bretagne, česky Bretaň.

Bretaň v kostce

Zdejší krajina a lidé se naučili žít v sousedství bouřlivého Atlantiku, naučili se využívat výhod, které skýtá a vzdorovat nevýhodám, jimiž na ně útočí. Hluboko jsou zde zakořeněny staré pohanské legendy a zvyky, které žijí v symbióze s náruživým křesťanstvím. Svou identitu si místní lidé zachovávají dodnes. Důkazem toho je bretonština, jazyk vycházející z keltských základů, který se vyučuje dokonce i na školách. Skalnatý poloostrov Bretaně vybíhá daleko do moře a na mapě připomíná lva pijícího z vod Atlantiku. Svými severními žulovými břehy uzavírá Bretaň kanál La Manche, přívětivější jižní strana je proslulá svými megality, které neznámé neolitické civilizace stavěly do záhadných řad a kruhů. Bretaň je úžasně fotogenická. Během dne se vystřídá jasná obloha, zataženo, bouřka a sluneční svit. Členité skalnaté pobřeží, pravidelně svlékané odlivem Atlantiku, přístavy, majáky a v nepo-slední řadě i zajímaví lidé jsou vděčnými náměty pro fotografy. Kouzlu Bretaně podlehl např. slavný francouzský fotograf Philip Plisson. Podmanivý genius loci uchvátí toho, kdo nehledá komerční místo, ale miluje rozmanitost přírody, originalitu a osobitost.

Fotografování v Bretani

Celá expedice, spolu s plnou podporou dvou lektorů – Jan William Drnek a Stanislav Pokorný, se rozhodla jako první zastávku zvolit Mont-Saint-Michel, architektonický skvost gotické architektur, jenž je státní památkou Francie pod patronací UNESCO. Žulový útes, pozoruhodný svou polohou mezi mořem a pevninou, nesoucí na své granitové hlavě korunu v podobě opatství a kláštera. Dále jsme pozorovali a fotografovali Sochu patrona, archanděla Gabriela, shlížejícího z kostelní špice z výšky 150-ti metrů na okolní moře a jeho rytmický příliv a odliv. Neopakovatelné kouzlo osamocené siluety, obklopené mořem nebo tekutými písky je od věků vděčným námětem fotografů.

Saint Malo

Jedná se o město při ústí řeky Rance bylo ideální pro ranní fotografie, impozantní opevnění města je neopakovatelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Za odlivu je také možno dojít k tvrzi Fort National. V okolí města jsou velmi zajímavé skalní útesy, pláže a dřevěné zábrany proti náplavám. Centrum města poskytuje množství příležitostí k fotografování typické bretaňské architektury. Fotogenický je také přístav.

Dinard

Třetím stanovištěm je Dinard a jeho okolí – jedná se o bývalou rybářskou vesnici se zachovalou architekturou a typicky bretaňským pobřežím.

Binic

Přesouváme se k Binic a chystáme se na fotografování blízkého okolí. Nachází se zde překrásné scenérie, pobřeží plné krásných zákoutí. Binic je malý přístav obklopený loukami a skvělými motivy jsou zde lodě stojící na pilotech či přímo na dně zátoky a čekající na příliv.

Paimpol

Začátek tzv. „Pobřeží růžové žuly“ je nejkrásnější částí pobřeží, táhnoucího se až k městečku Trégastel. Tvary skal z jednotlivých balvanů probouzejí fantazii k představám o přírodou vystavěných symbolech. Nabídkou motivů jde o oblast, která Vás uchvátí a budete se chtít do těchto míst vracet. Nedaleko jsou ostrovy Ile de Bréhat propojeny mezi sebou mostem. Ostrovy nabízejí krajinu větrem ošlehaných luk na straně jedné a erozí rozeklaných skalisek nad mořem na straně druhé.

Trébeurden

Fotografování v okolí města Trébeurden je dalším bodem na programu. Trébeurden je vyhlášený růžovou žulou, která se zde používá i jako stavební materiál. Další krásnou lokalitou je oblast městečka Tréguier nad ústím řeky Jaudy náležící do Růžového pobřeží „Cote de Granit Rose“. Obě lokality jsou fotograficky nevyčerpatelné a budeme si připadat jak v jiném světě. Pobřeží, které je fotograficky zajímavé od rána až do večerních hodin, nabízí prostor pro intenzivní tvůrčí práci, využítí různých filtrů, techniky HDR a objektivů všech ohnisek.

Vyčerpali jsme téměř všechny možnosti a po týdnu se vracíme zpět do Čech spolu s našimi fotografickými úlovky.